Our Services

KHS ยินดีให้บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและฟื้นฟู พี่เลี้ยงเด็ก

เราพร้อมจัดหาบุคลากร ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ที่ถูกต้องตามวิชาชีพ เปี่ยมด้วยความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและฟื้นฟู พี่เลี้ยงเด็ก โดยมีทั้งแบบประจำ และไป-กลับ ไว้คอยบริการท่าน

ผู้สูงอายุ

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ

KHS มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรับหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพ รักของท่าน ด้วยความอบอุ่นเสมือนญาติและครอบครัว โดยทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง ให้การดูแลแบบครบวงจร โดยวางแผนการดูแล ตามความต้องการ ตามความเหมาะสม และความสามารถ สำหรับผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั้ง ทางด้านร่างกาย และจิตใจ

หน้าที่สำหรับพนักงานดูแลผู้สูงอายุ
• คอยพยุงเวลาเดิน เวลาเข้าห้องน้ำ ดูแลเรื่องการขับถ่าย
• ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น อาบน้ำหรือเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดของใช้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
• จัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น การพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง การฟังดนตรี การร้องเพลง
• ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ตามอาการ หากต้องการนักกายภาพบำบัด ทางเราสามารถจัดหาให้ได้
• สังเกตอาการ สามารถวัดไข้ วัดความดัน ดูแลอาการของผู้ป่วยทุกวัน ในกรณีผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
• ดูแลอาหารและจัดยาตามวันและเวลาที่ถูกต้อง จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรือตามโรคของผู้สูงอายุ ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรที่ผู้สูงอายุทาน
• จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น เดินสวนสาธารณะ ที่ปลอดภัย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

พักฟื้น / ฟื้นฟู

ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและฟื้นฟู

KHS มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรับหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพ รักของท่าน ด้วยความอบอุ่นเสมือนญาติและครอบครัว โดยทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง ให้การดูแลแบบครบวงจร โดยวางแผนการดูแล ตามความต้องการ ตามความเหมาะสม และความสามารถ สำหรับผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั้ง ทางด้านร่างกาย และจิตใจ

หน้าที่สำหรับพนักงานดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและฟื้นฟู (ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ)
• ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น อาบน้ำหรือเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดของใช้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
• ดูแลเรื่องการขับถ่าย
• ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ตามอาการ หากต้องการนักกายภาพบำบัด ทางเราสามารถจัดหาให้ได้
• ดูแลการพลิกตัว ตะแคงตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง
• ดูแลการกระตุ้น การรับผู้ของผู้ป่วยด้านสมองในรายที่มีความผิดปกติทางสมอง
• กระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้ฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสม
• ดูแลอาหารและจัดยาตามวันและเวลาที่ถูกต้อง จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรือตามโรคของผู้ป่วย ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรที่ผู้ป่วยทาน
• สังเกตอาการ สามารถวัดไข้ วัดความดัน ดูแลอาการของผู้ป่วยทุกวัน ในกรณีผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
• จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย เช่น การพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง การฟังดนตรี การร้องเพลง
• จัดกิจกรรมด้านศาสนาและนอกสถานที่ เช่น การใส่บาตร ฟังธรรมะ เดินสวนสาธารณะ ที่ปลอดภัย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติ และบุคลิกภาพของพนักงานในการบริการ

• ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ชำนาญงานเฉพาะด้าน
• ใจเย็น มีความอดทน รักเรื่องความสะอาด ทำงานเรียบร้อย
• มีเอกสาร และประวัติการทำงานที่ดี อ้างอิงสอบถามได้
• สุขภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม ร่างกายสะอาด มารยาทดี มีศิลปะการพูด สุภาพเรียบร้อย ยอมรับการติชม กระตือรือร้น สามารถปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์ได้

*** ดูแลผู้สูงอายุ/ ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและฟื้นฟู : อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 35,000 บาท ***
** สามารถแจ้งเปลี่ยนพนักงานใหม่ได้ 2 ครั้ง **

เด็กเล็ก

หน้าที่สำหรับพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก

หน้าที่สำหรับพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก
• อาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว เน้นความสะอาด
• ดูแลอาหาร-นม-อาหารเสริม ของว่าง (ตามอายุและอาการของเด็ก)
• ชงนม-ล้างขวดนม ต้ม/นึ่งขวดนม (เก็บนมแม่อย่างถูกวิธี)
• จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กตามอายุของเด็ก
• ดูแลทำความสะอาดห้องนอนและบริเวณที่เล่นของน้อง
• ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า ขวดนม จานชาม เครื่องใช้และของเล่นของน้อง ฯลฯ
• เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนน้องทำการบ้าน
• จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของน้อง
• ดูแลความปลอดภัยของน้องตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยง
• ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้อง

คุณสมบัติ และบุคลิกภาพของพนักงานพี่เลี้ยงเด็กในการบริการ

• มีเอกสาร และประวัติการทำงานที่ดี อ้างอิงสอบถามได้
• มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการดูแลเด็กมาโดยตรง
• ผ่านการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานการดูแลเด็กให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เช่น การเตรียมอาหารสำหรับเด็กอย่างนมหรือของว่าง การปรนนิบัติดูแลเด็กเล็กอย่างการอาบน้ำ เตรียมชุดเสื้อผ้าและแต่งตัวให้เด็ก การปฐมพยายามเบื้องต้นเมื่อเด็กไม่สบาย หรือได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย การดูแลเรื่องความปลอดภัย เป็นต้น
• ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของอัธยาศัย จิตวิทยาเด็ก จึงมีใจรักเด็กสามารถอดทนและรับอารมณ์ของเด็ก ๆ ได้หากเด็กงอแง

** พี่เลี้ยงน้อง (เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) : อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 30,000 บาท **
** สามารถเปลี่ยนพนักงานใหม่ได้ 2 ครั้ง **

Martin Buber

All journeys have secret destinations of which the traveler is unaware.

Travel Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magnaundefined

Travel Guide

By Travelroute     Posted on Nov 1, 2020

Our Tour Of the Moment

By Travelroute     Posted on Oct 5, 2020

Travel Guide

By Travelroute     Posted on Dec 12, 2019

ปรึกษาเรา:

06-5264-2924

Scroll to top